Ποινή φυλάκισης 5 ετών, μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων σε έναν εργολάβο από το Πυλί της Κω, που κρίθηκε ένοχος έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση.
Ο κατηγορούμενος είχε κριθεί αθώος για την ως άνω πράξη από το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου τον Ιούνιο του 2015. Κατά της αποφάσεως αθώωσης του ασκήθηκε έφεση από τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου και η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου προχθές.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε συγκεκριμένα ένοχος για το ό,τι κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2009, με περισσότερες από μια πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος με πρόθεση εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες στο σύνολο του συναλλαγές, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
Ειδικότερα ασκώντας το επάγγελμα του εργολάβου οικοδομών φέρεται να εξέδωσε τον Απρίλιο του 2008 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία καθαρής αξίας 126.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 16.380 ευρώ και τον Μαϊο του 2009 τιμολόγιο προς την ίδια εταιρεία αξίας 211.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ 27.469 ευρώ, τα οποία είναι μερικώς εικονικά (υπερτιμολογημένα) ως προς την αξία των περιγραφόμενων σ’ αυτά συναλλαγών και συγκεκριμένα το πρώτο κατά το ποσό των 40.000 ευρώ και το δεύτερο κατά το ποσό των 177,426.10 ευρώ.
Η έκδοση των συγκεκριμένων τιμολογίων είχε ως αποτέλεσμα να ωφεληθεί η λήπτρια εταιρεία αφού δεν απέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ, ύψους 5.200 ευρώ τον Απρίλιο του έτους 2008 και 23.065,39 ευρώ τον Μαϊο του 2009.
Σημειώνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων έγινε με επιταγές και τα χρήματα από την είσπραξη τους επέστρεψαν τελικά στα ταμεία της ξενοδοχειακής ανώνυμης εταιρείας και συγκεκριμένα το συνολικό  ποσό των 217.426,10 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ