Την ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας, λόγω υποτροπής, μικροβιολογικού εργαστηρίου στην Κάρπαθο που χορηγήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου καθώς και την επιβολή προστίμου ύψους 73.367,57 ευρώ εισηγήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η αρμόδια Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα, εισηγείται την αφαίρεση άδειας λειτουργίας για τρεις μήνες και την επιβολή προστίμου ύψους 14.673,414 σε δύο ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στη Ρόδο, οι υπεύθυνοι των οποίων είχαν συστήσει ομόρρυθμη εταιρεία για την λειτουργία του συγκεκριμένοηυ μικροβιολογικού εργαστηρίου της Καρπάθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις αρχές του 2015 άρχισε να λειτουργεί στην Κάρπαθο μικροβιολογικό ιατρείο με φορέα ομόρρυθμη εταιρεία, στην οποία μετέχουν ως εταίροι δύο ιατροί μικροβιολόγοι, που ασκούν την ιατρική και διατηρούν τα ιατρεία τους στη Ρόδο. Επειτα από καταγγελίες ιατρού μικροβιολόγου στην Κάρπαθο, διαπιστώθηκε ότι το μικροβιολογικό εργαστήριο που λειτουργούσε από τους δύο ιατρούς μικροβιολόγους έπειτα από την σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας, δεν είχε άδεια. Για το λόγο αυτό κατήγγειλε το γεγονός στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, κοινοποιώντας παράλληλα και την από 7 Μαΐου 2015 εξώδικη δήλωσή της, με την οποία ζητούσε να εφαρμοστεί ο νόμος.
Το μικροβιολογικό εργαστήριο των δύο ιατρών, φέρεται να λειτουργούσε επί έξι μήνες χωρίς νόμιμη άδεια, υπό την ευθύνη ιατρού, που δεν διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για να υπογράφει ως επιστημονικά υπεύθυνος.
Επειτα από την καταγγελία ιατρού μικροβιολόγου προς τον ΙΣΡ, τον Μάρτιο του 2015, κινήθηκαν οι διαδικασίες για την χορήγηση άδειας λειτουργίας του εν λόγω μικροβιολογικού εργαστηρίου, υπό την προϋπόθεση όμως να λειτουργεί 15 ημέρες υπό τον ένα ιατρό μικροβιολόγο και 15 μέρες υπό το άλλο μέλος της ομόρρυθμης εταιρείας. Στα δε ιατρεία τους, όταν θα έλειπε ο ένας από τους δύο, το κενό θα έπρεπε να καλυφθεί από το άλλο μέλος για 2-3 ώρες την ημέρα.
Στο μεσοδιάστημα, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα, στο υπουργείο Υγείας και στο Σώμα Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας από την καταγγέλλουσα, με αποτέλεσμα το Σώμα Επιθεωρητών να αναθέσει την υπόθεση στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου που έχει την εποπτεία των Ιατρικών Συλλόγων, προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες ελέγχου τόσο για τα μικροβιολογικά εργαστήρια σε Ρόδο και Κάρπαθο όσο και για το αν έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου.
Επειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε στα εργαστήριά τους στη Ρόδο, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας για την αλληλοκάλυψη των ιατρών και επιπλέον την ημέρα του ελέγχου, ο ένας γιατρός ενώ έπρεπε να είναι στην Κάρπαθο, απουσίαζε τόσο από το εργαστήριό του όσο και από το εργαστήριο της Καρπάθου όπου έπρεπε να βρίσκεται, χωρίς να έχει καλυφθεί το κενό του στη Ρόδο από το έτερο μέλος της ομόρρυθμης εταιρείας.
Στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας, η Επιτροπή της Περιφέρειας εισηγήθηκε την οριστική ανάκληση του μικροβιολογικού εργαστηρίου στην Κάρπαθο, καθώς πλέον πρόκειται για υποτροπή, έπειτα από την αρχική παράβαση λειτουργίας του εργαστηρίου για έξι μήνες χωρίς άδεια
Θα πρέπει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία, θα μπορούσε η επιτροπή να εισηγηθεί προς τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου, την οριστική ανάκληση και για τα δύο εργαστήρια των μελών της ομόρρυθμης εταιρείας στη Ρόδο, από την στιγμή που πρόκειται για υποτροπή ωστόσο εισηγήθηκε την ανάκληση της άδειας για τρεις μήνες και την επιβολή προστίμου.
Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, η εισήγηση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου από την Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έγινε πριν από την περίοδο των εορτών χωρίς μέχρι στιγμής να έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Ιατρικός Σύλλογος, αφού έλαβε την εισήγηση, υποχρεούται στη συνέχεια να την διαβιβάσει προς τον υπουργό Υγείας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ