Χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 11.240 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη μέρα επίδοσης της αγωγής επεδίκασε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου σε έναν κάτοικο της Ιξιάς, που ενήγαγε ηλεκτρολόγο, με υπαιτιότητα του οποίου, προκλήθηκε πυρκαγιά στην οικία του!
Για την αστοχία του ηλεκτρολόγου το δικαστήριο τον διατάσσει να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ ως προσωρινά εκτελεσθέν, ενώ τον καταδικάζει και στην δικαστική δαπάνη του ενάγοντος την οποία υπολογίζει σε 400 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση την 1-11-2007 και περί ώρα 08.00 προκλήθηκε πυρκαγιά στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου της οικίας του ενάγοντος όπου βρισκόταν ηλεκτρολογικός πίνακας, τα υλικά του οποίου καθώς και ο αυτόματος ασφαλοδιακόπτης, είχαν καεί ολοσχερώς και από τον γενικό ασφαλοδιακόπτη είχε απομείνει μόνο λάμα χαλκού.
Η πυρκαγιά περιορίστηκε στον ανωτέρω χώρο χωρίς να επεκταθεί, κατασβέστηκε με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και είχε ως συνέπεια την καταστροφή του δωματίου, όπου αυτή εκδηλώθηκε και την χρωματική αλλοίωση από τον καπνό λοιπών δωματίων και διαδρόμου του πρώτου ορόφου.
Σύμφωνα με την από Μαρτίου 2008 έκθεση πραγματογνωμοσύνης ηλεκτρολόγου μηχανικού, που διορίσθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου ως πραγματογνώμονας στην υπόθεση, αλλά και όπως προκύπτει από τα διδάγματα της κοινή πείρας, στην περίπτωση που μια εγκατάσταση περιλαμβάνει περισσότερα από ένα κυκλώματα, κάθε κύκλωμα πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστή αναχώρηση σε πίνακα διανομής και οι ηλεκτρικές γραμμές του κυκλώματος πρέπει να είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλο κύκλωμα και οι διατάξεις προστασίας πρέπει να είναι ικανές να διακόπτουν όλες τις υπερεντάσεις που μπορεί να είναι διακόπτες ισχύος που προκαλεί το άνοιγμα σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή διακόπτες ισχύος σε συνδυασμό με ασφάλειες ή φυσίγγια.
Στην προκειμένη περίπτωση προέκυψε ότι η ηλεκτροδότηση του πίνακα του πρώτου ορόφου από τον γενικό πίνακα ισογείου, συνδέθηκε στο γενικό πίνακα και όχι σε ξεχωριστό κύκλωμα διανομής, με την επιλογή του αυτή ο ηλεκτρολόγος δημιούργησε τις συνθήκες για να υπερφοτώσει το δίκτυο, αυξήθηκαν δηλαδή οι πιθανότητες να υπάρξει υπερφόρτωση σημείου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και να δημιουργηθεί εν συνεχεία υπερένταση του κυκλώματος ενώ όπως αποδείχθηκε δεν είχε τοποθετήσει προστατευτικές διατάξεις (διακόπτη ισχύος, φυσίγγιο ασφάλισης, μερικός διακόπτης προστασίας, ρελέ διαφυγής, ασφάλιση διακόπτη και φυσιγγίου), η παρουσία των οποίων επιβάλλεται κατά τους ισχύοντες κανόνες ηλεκτρολογίας.
Η αιτία της εκδήλωσης της ανωτέρω πυρκαγιάς, όπως αποδείχθηκε, προκλήθηκε από την ενέργεια του ηλεκτρολόγου αρχικά να συνδέσει τον πίνακα στον γενικό πίνακα ισογείου και όχι σε ξεχωριστό κύκλωμα διανομής το οποίο προκάλεσε αιτιακά υπερένταση στο κύκλωμα άρα και μεγαλύτερη θερμικής καταπόνηση των μονώσεων των αγωγών.
Την υπόθεση χειρίζεται για τον ενάγων ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Σαλαμαστράκης που θα την εφεσιβάλει λόγω του ύψους του ποσού που επιδικάστηκε.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ