Θετική είναι η απόφαση του VI Tμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εκδόθηκε σήμερα,  σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δ».

Οπως αναφέραμε  χθες,  11/7/ 2017 : Αύριο, εκτός απροόπτου, αναμένεται να γνωστοποιηθεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η κρίση του VI Tμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της αιτήσεως ανάκλησης που ασκήθηκε, κατά της υπ’ αριθμ. 135/2017 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Παροχή υπηρεσιών Καθημερινής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης έργου: Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά».
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι αισιόδοξοι για την έκβαση της υπόθεσης.
Θυμίζουμε ότι αν η απόφαση είναι θετική θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες πλύσεως των αγωγών του φράγματος για να καθαριστούν από τα μικροβιακά φορτία, που έχουν συγκεντρωθεί, να τροφοδοτηθούν με νερό και να ολοκληρωθούν οι μικροβιολογικές εξετάσεις στα υδραγωγεία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα του νερού είναι η ενδεδειγμένη για χρήση από τους καταναλωτές.
Επιπλέον θα επισπευσθούν οι διαδικασίες για να υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΡ, του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την διάθεση του νερού η οποία ομοίως θα πρέπει να εγκριθεί πρώτα από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν το νερό δοθεί στην κατανάλωση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ