Πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα αυθαίρετων χρεώσεων κατανάλωσης νερού σε λογαριασμούς της ΔΕΥΑ Ρόδου, εξαιτίας της αδιαφορίας της διοίκησης να επιληφθεί σοβαρά της αδυναμίας της να καταγράφει ανελλιπώς τις καταναλώσεις στους μετρητές με τους οποίους έχει εφοδιάσει τους κατοίκους της Ρόδου.
Το θέμα αναμένεται μάλιστα να λάβει διαστάσεις αφού καταναλωτές καλούνται να εξοφλήσουν λογαριασμούς νερού που είναι υπέρογκα «φουσκωμένοι», εν γνώσει της διοίκησης, που καλεί όσους παραπονούνται να μεταβούν στα γραφεία της για την έκδοση νέων «βελτιωμένων» λογαριασμών, με αποκλιμάκωση των εικονικών χρεώσεων, που καλούνται να καταβάλλουν!!
Πιο συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί και έχει καταγγελθεί κατ’ επανάληψη σε επιτελείς και στην διοίκηση της επιχείρησης από καταναλωτές ότι δεν γίνεται συστηματική καταμέτρηση των καταναλώσεών τους ώστε στους λογαριασμούς που λαμβάνουν να υπολογίζεται ορθώς η αξία του νερού που κατανάλωσαν στην κλιμακα κατανάλωσης στην οποία ανήκουν με βάση την ποσότητα νερού που χρησιμοποίησαν στο χρονικό διάστημα για το οποίο τιμολογήθηκαν.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και ιδιωτικές εταιρείες, που έχουν αναλάβει την καταμέτρηση των καταναλώσεων δεν ασκούν τα καθήκοντά τους ως οφείλουν με αποτέλεσμα να εκδίδονται λογαριασμοί, που ουδόλως αφορούν την πραγματική κατανάλωση του νερού που καταγράφεται στους μετρητές, είναι συνήθως χαμηλοί και εν συνεχεία, όταν γίνεται η κατανάλωση να επιβαρύνονται με πρόσθετες δυσθεώρητες χρεώσεις διότι αυτομάτως οι αξίες υπολογίζονται εικονικά με μεγαλύτερες κλίμακες.
Το θέμα, που ενέχει και ποινικές ευθύνες, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που πληρώνουν αδιαμαρτύρητα και ανυποψίαστοι τους λογαριασμούς, που εκδίδονται, είναι γνωστό, όπως προαναφέρθηκε στην επιχείρηση, που αρκείται μόνο σε παρότρυνση των καταναλωτών να μεταβούν στα γραφεία της για αποκλιμάκωση των λογαριασμών τους!!
Και στην περίπτωση όμως αυτή δεν εξασφαλίζεται ο ορθός υπολογισμός της αξίας του νερού αλλά εικονικά και πάλι η αξία του υπολογίζεται κατά προσέγγιση.
Σημειώνεται μάλιστα ότι η συγκεκριμένη πρακτική της ΔΕΥΑ Ρόδου δεν έχει καμία σχέση με την διαδικασία των “έναντι” και εκκαθαρισμένων λογαριασμών που εκδίδει η ΔΕΗ αφού η κατανάλωση υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένων κλιμάκων κατανάλωσης κυβικών νερού.
Σημειώνεται ότι το νερό παρέχεται για τριμηνιαία χρήση και σε κ.μ. εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών μεγάλων επιχειρήσεων, για τις οποίες οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού, εκδίδονται κατά μήνα με τις παρακάτω τιμές
ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Για κατανάλωση 0 -20 κ.μ. 0,48 €
Για κατανάλωση 21-40 κ.μ. 0,60 €
Για κατανάλωση 41-60 κ.μ. 0,80 €
Για κατανάλωση 61 και άνω 0,95 €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Για κατανάλωση από 0 – 300 κ.μ. 0,86 €
Για κατανάλωση από 301 – 600 κ.μ. 0,90 €
Για κατανάλωση από 601 και άνω 0,99 €
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για κατανάλωση στα ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, Στρατό, Σώματα Ασφαλείας κ.λ.π. η τιμή ανά κ.μ. καθορίζεται στις 0,60 € ανεξάρτητα κατανάλωσης.
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
Για όλους τους υδρομετρητές ανεξαρτήτως διαμέτρου, το ελάχιστο όριο χρέωσης, καθορίζεται:
α. Οικιακή χρήση, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολικά Κτήρια και Δήμος, το ελάχιστο όριο χρέωσης αντιστοιχεί στο κόστος του νερού των 10 κ.μ.
β. Επαγγελματική χρήση: Το ελάχιστο όριο χρέωσης αντιστοιχεί στο κόστος του νερού των18 κ.μ.
Ολες οι ανωτέρω αναφερόμενες τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος προστίθεται όπου και όπως ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις.
Τονίζεται ακόμη ότι η ΔΕΥΑΡ αποφάσισε να προβαίνει σε υπολογισμό και των υπολοίπων χρεώσεων, ήτοι του τέλους αποχέτευσης – υπονόμων καθώς και του τέλους νέων έργων, όχι με βάση την πραγματική νερού αλλά με βάση την τεκμαρτή, που κατά τα ανωτέρω τυγχάνει πολλαπλάσια της πραγματικής.
Με τον τρόπο αυτό επιβαρύνει έτι περαιτέρω τους αντισυμβαλλομένους της και μάλιστα για υπηρεσίες, που εν προκειμένω ουδόλως παρέχει.
Το όλο θέμα δεν είναι μάλιστα νέο καθώς τον Δεκέμβριο του 2015 ο πρόεδρος της επιχείρησης κ. Δ. Τσίκκης είχε αναγκαστεί να ακυρώσει όλους τους λογαριασμούς νερού στις δημοτικές κοινότητες της Νότιας Ρόδου και Καμείρου, μετά τις καταγγελίες των κατοίκων ότι οι νέοι λογαριασμοί εκδόθηκαν κατά προσέγγιση και ήταν υπερχρεωμένοι.
Ο κ. Τσίκκης είχε παραδεχτεί ότι λογαριασμοί εκδίδονται κατά προσέγγιση, τονίζοντας πως τα προβλήματα καταμέτρησης νερού προέρχονται από το παρελθόν και κάλεσε τους καταναλωτές που έχουν πρόβλημα να επισκεφθούν την ΔΕΥΑΡ για να επιλυθεί.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ