Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ επέβαλε χθες το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε τρείς υπαλλήλους της ΔΕΥΑ Ρόδου, που κρίθηκαν ένοχοι ρύπανσης περιβάλλοντος διά παραλείψεως.
Κρίθηκαν συγκεκριμένα ένοχοι για το ό,τι στην περιοχή της Καλλιθέας την 24/7/2014, υπό την ιδιότητα τους, ο πρώτος κατηγορούμενος ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, ο δεύτερος κατηγορούμενος ως Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων και ο τρίτος κατηγορούμενος ως Προϊστάμενος Μηχανολογικού Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΡ, προκάλεσαν με πρόθεση υποβάθμιση στο περιβάλλον.
Κρίθηκε ειδικότερα ότι δεν μερίμνησαν για την ορθή συντήρηση και λειτουργία του αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΡ στην ανωτέρω περιοχή (Α/Σ Κ7) και ειδικότερα δεν φρόντισαν για την ομαλή λειτουργία του ανωτέρω αντλιοστασίου, αφήνοντας το να λειτουργεί με τρεις αντλίες λυμάτων (αντί του προβλεπομένου αριθμού πέντε αντλιών) σε περίοδο υψηλής επισκεψιμότητας και αυξημένων αναγκών, ούτε φρόντισαν για τη δέουσα συντήρηση των υπαρχουσών αντλιών, παρά το γεγονός ότι είχαν ιδιαίτερη προς τούτο νομική υποχρέωση.
Αποτέλεσμα της παράλειψης των οφειλομένων ενεργειών τους ήταν να «καούν» οι αντλίες λυμάτων του αντλιοστασίου και να περιέλθει αυτό σε μη λειτουργική κατάσταση, με τελική συνέπεια τη διαφυγή λυμάτων μέσω παρακειμένου ρέματος στη θάλασσα και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, δια της υποβαθμίσεώς του, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Οι ίδιοι ως άνω κατηγορούμενοι αθωώθηκαν σε άλλη υπόθεση η οποία εκδικάστηκε στο ίδιο δικαστήριο χθες.
Κατηγορήθηκαν για το ότι στην Πυλώνα την 14/1/2014, δεν μερίμνησαν για την ορθή συντήρηση και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της Τοπικής Κοινότητας, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ο βιολογικός καθαρισμός και τα λύματα, μη υφιστάμενα καμία επεξεργασία, να οδηγούνται σε κεντρικό αύλακα και να
εισέρχονται στο ρέμα της περιοχής με τελική συνέπεια τη δημιουργία λιμναζόντων αστικών αποβλήτων και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.
Ως συνήγορος υπεράσπισης τους παρέστη η δικηγόρος κ. Καλλιρόη Νικολιδάκη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ