Φόρος 29% στα έσοδα των σχολικών επιτροπών από τα κυλικεία

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας έχει επανειλημμένα τονίσει και αναδείξει το τεράστιο πρόβλημα που αφορά στις περικοπές των λειτουργικών δαπανών στα σχολεία (περίπου 60%) οι οποίες εφαρμόζονται εδώ και χρόνια από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, υποβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου.

Μέχρι σήμερα τα ποσά που διατίθενται στις σχολικές μονάδες, προσαυξάνονται με τα έσοδα από την εκμίσθωση των κυλικείων (από τους μαθητές και τους γονείς τους δηλαδή) που είναι εξαιρετικά μειωμένα λόγω της οικονομικής δυσχέρειας των οικογενειών.

Όμως με μια νέα εγκύκλιο της Ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων (ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017/1.2.17) τα έσοδα που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές από την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων τα οποία και διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού τους, είναι έσοδα που προέρχονται από κεφάλαιο ! και ως εκ τούτου αποτελούν αντικείμενο φορολογίας. Επομένως, τα έσοδα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από …επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 29% και μάλιστα αναδρομικά!!

Φορολογούν δηλαδή με 29% τα έσοδα που προέρχονται από τα κυλικεία μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα ποσά που κατανέμονται στις σχολικές μονάδες.

Απαιτούμε :

● Την παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας για την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου.

● Την γενναία αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την πλήρη κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των σχολείων, ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί εάν και όταν αποφασίσει να στηρίξει στην πράξη το δημόσιο σχολείο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Γκουτζιαμάνης Παναγιώτης Διάκου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ