Προθεσμία για την 19η και 30η Ιανουαρίου 2017 ζήτησαν και έλαβαν χθες από την τακτική Ανακρίτρια Ρόδου, αντίστοιχα, δύο πρώην αιρετοί στον καλλικρατικό Δήμο Ροδίων, κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ.
Πρόκειται για έναν πρώην πρόεδρο και έναν πρώην αντιπρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», που θήτευσαν στην υπό τον κ. Χ. Χατζηευθυμίου, δημοτική αρχή.
Η δίωξη σε βάρος τους ασκήθηκε μετά από μήνυση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρίας, η οποία δραστηριοποιείται στη Ρόδο από το έτος 1967 με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία εμφιαλωμένου νερού, αεριούχων ποτών (αναψυκτικών) και χυμών.
Στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων της η ανώνυμη εταιρία κατά τα έτη 2009 και 2010 πώλησε επί πιστώσει με Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής στην «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», γιατί είχαν στο παρελθόν μακροχρόνια συνεργασία χωρίς προβλήματα, προϊόντα, συνολικής αξίας 177.847,41 ευρώ.
Έναντι της οφειλής αυτής και λόγω της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης που είχε ο μηνυτής στους εκπροσώπους της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», την οποία θεωρούσε υγιή επιχείρηση με ισχυρή οικονομική κατάσταση, εκδόθηκαν μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., συνολικού ποσού 140.000 ευρώ, μεταχρονολογημένες.
Οι μεταχρονολογημένες επιταγές, εμφανίσθηκαν προς πληρωμή νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά τις αναγραφόμενες στο σώμα τους ημερομηνίες εμφανίσεως προς πληρωμή, πλην όμως καμία από αυτές δεν πληρώθηκε, καθόσον δεν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων στον λογαριασμό της εκδότριας αυτών εταιρίας.
Ο μηνυτής διαπιστώνοντας παντελή αδιαφορία εκ μέρους των υπευθύνων της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» για την πληρωμή τους ή για τη ρύθμιση εξόφλησης τους, επεδίωξε και πέτυχε την έκδοση 3 Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με τις οποίες η δημοτική επιχείρηση υποχρεώθηκε να καταβάλλει τις οφειλές.
Για οφειλή δε της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας προς την εταιρία του μηνυτή ύψους 37.847,41 ευρώ, η οποία αφορούσε τιμολόγια πώλησης για τα οποία δεν είχαν δοθεί τραπεζικές επιταγές, εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ποσό το οποίο επίσης δεν καταβλήθηκε στην αιτούσα ανώνυμη εταιρία.
Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως υπεύθυνοι για τις συναλλαγές της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» τόσο κατά τον χρόνο σύναψης των προαναφερομένων πωλήσεων επί πιστώσει προϊόντων συνολικής αξίας 177.847,41 ευρώ όσο και τους χρόνους παράδοσης στις 17-6-2010, 18-8-2010 και 25-8-2010 των μεταχρονολογημένων τραπεζικών επιταγών στον μηνυτή και να παρασιώπησαν την αληθινή εικόνα, την οποία γνώριζαν σχετικά με την οικονομική κατάσταση κατά τα ανωτέρω επίμαχα χρονικά διαστήματα της ανώνυμης εταιρίας, η οποία ήταν κάκιστη.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος ωστόσο σύμφωνα με το νόμο περί ανωνύμων εταιρειών δεν μπορούσε να ήταν υπεύθυνος καθώς δεν είχε καν δικαίωμα υπογραφής για την έκδοση των επίμαχων επιταγών αλλά και περαιτέρω το επίμαχο διάστημα είχε παραιτηθεί από την διοίκηση της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» και ως εκ τούτου δεν έχει ευθύνη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ