Ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετή αναστολή επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων σε έναν συνταξιούχο κάτοικο Ρόδου, που κρίθηκε ένοχος με το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων για υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, κατ’ εξακολούθηση.
Η εγκαλούσα εταιρεία, που εδρεύει στην Αθήνα έχει αντικείμενο εργασιών την εμπορία και εισαγωγή ηλεκτρικών ειδών, ειδών νεωτερισμού και άλλων συναφών προϊόντων, απασχολεί για τις ανάγκες της πωλητές (πλασιέ), οι οποίοι περιοδεύουν ανά την Ελλάδα και εκτός από την προώθηση των προϊόντων της, αναλαμβάνουν και την είσπραξη για λογαριασμό της των οφειλόμενων προς αυτήν από τους πελάτες της ποσών, είτε σε αξιόγραφα είτε σε μετρητά.
Για τον σκοπό αυτό ο εκάστοτε πωλητής εισπράττει επιταγές και μετρητά για λογαριασμό της εταιρείας, της αποστέλλει δε τα χρήματα ώστε να πιστωθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό του πελάτη.
Στο πλαίσιο της προπεριγραφείσας δραστηριότητας η εγκαλούσα εταιρεία συνήψε στην Αθήνα με τον κατηγορούμενο το από 07.07.2005 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών παραγωγού πώλησης (πλασιέ) σύμφωνα με το οποίο αυτός ανέλαβε, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, διατηρώντας ελευθερία ενέργειας, την παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα την προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας, αναφορικά με την διάδοση και διάθεση των προϊόντων που εισάγει και εμπορεύεται στην ελληνική αγορά και ειδικότερα στην περιοχή Δωδεκανήσου και Σάμου.
Ειδικότερα ο κατηγορούμενος προσελήφθη ως περιοδεύων πλασιέ με αντικείμενο εργασιών να διαμεσολαβεί ή και να συνάπτει με τρίτους συμφωνίες πώλησης των προϊόντων για λογαριασμό της εταιρείας, λαμβάνοντας από τους τελευταίους σχετικές έγγραφες παραγγελίες, τις οποίες όφειλε να αποστέλλει στην εταιρεία και εισπράττοντας τις συμφωνηθείσες κατά περίπτωση προκαταβολές – δόσεις- του τιμήματος πώλησης τις οποίες όφειλε να αποδώσει στην εταιρεία εντός δεκαπέντε ημερών, είτε με κατάθεση μετρητών στους ορισθέντες λογαριασμούς της εταιρείας, είτε με αυτούσια παράδοσή τους από τον κατηγορούμενο στην έδρα της εταιρείας.
Ο κατηγορούμενος όμως μολονότι σύμφωνα με την περιγραφείσα σύμβαση είχε την ιδιότητα του εντολοδόχου της ανωτέρω εταιρείας αλλά και του διαχειριστή ξένης περιουσίας και συγκεκριμένα των χρημάτων της εταιρείας από τις πωλήσεις των προϊόντων της, για λογαριασμό της οποίας τα εισέπραττε και η οποία του τα εμπιστευόταν λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας, φέρεται κατά το χρονικό διάστημα από 30.05.2009 έως 02.09.2009 να ιδιοποιήθηκε το συνολικό ποσό των 20.805 ευρώ από πελάτες.
Φέρεται συγκεκριμένα να εξέδωσε σε διαταγή της εγκαλούσας εταιρείας 5 επιταγές οι οποίες ωστόσο σφραγίσθηκαν λόγω έλλειψης διαθεσίμων και ήταν ακάλυπτες.
Επιπλέον ο κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα των ετών 2008 – 2009 φέρεται να ιδιοποιήθηκε παράνομα και μετρητά χρήματα που είχαν περιέλθει στην κατοχή του λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας.
Κατηγορείται ότι ιδιοποιήθηκε παράνομα το συνολικό ποσό των 32.527,30 ευρώ.
Ως συνήγορος υπεράσπισης του παρέστη ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Βερβέρης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ