Αναβλήθηκε χθες για κρείσσονες αποδείξεις, προς επιβεβαίωση της «δημοκρατικής», η εκδίκαση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, της πολύκροτης υπόθεσης, με κατηγορούμενους για υπεξαίρεση και απιστία κατ’ εξακολούθηση στην υπηρεσία ποσού άνω των 120.000 ευρώ και σε βάρος του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ, από κοινού, τον πρώην δήμαρχο Πεταλούδων κ. Μιχάλη Κορδίνα και τον πρώην ταμία του καποδιστριακού Δήμου κ. Ι. Σκαμπίλη.
Ο πρώην δήμαρχος, που υπεραμύνεται της αθωότητας του έχει αιτηθεί συγκεκριμένα σε τράπεζα να του χορηγηθούν αναλυτικά στοιχεία για την κίνηση δανειακού τραπεζικού λογαριασμού του καποδιστριακού Δήμου προκειμένου να αποδείξει ότι δεν υπήρξε υπεξαίρεση χρημάτων αλλά ότι αυτά διατέθηκαν αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών της λειτουργίας του.
Για το δικαστήριο, με βάση το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί, είναι αδιάφορο αν οι συγκεκριμένες δαπάνες προβλέποντο από το δημόσιο λογιστικό.
Χθες συγκεκριμένα ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην δημάρχου, δικηγόρος κ. Νίκος Γιαννάς, εξέθεσε στο δικαστήριο ότι ο κ. Κορδίνας έχει αιτηθεί κατ’ επανάληψη να του χορηγηθούν στοιχεία από τις κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού και μάλιστα υπέβαλε πρόσφατα και σχετικό αίτημα ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να διατάξει την τράπεζα προς τούτο καθώς το αίτημα του προσκρούει στο τραπεζικό απόρρητο.
Πιο συγκεκριμένα δυνάμει της υπ’ αριθμό 4982 / 8-8-2008 συμβάσεως χρεωστικού υπολοίπου με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστημα 0714), στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της οποίας έχει υπεισέλθει ως καθολικός της διάδοχος, ο Δήμος Ρόδου, ο   πρώην   Δήμος   Πεταλούδων εξυπηρετούσε τις τρέχουσες ταμειακές του ανάγκες έως και το έτος 2010.
Από τον διαχειριστικό – οικονομικό έλεγχο στον πρώην Δήμο Πεταλούδων για την περίοδο 1999-2005 του Υπουργείου Οικονομικών διαπιστώθηκε ότι στις 12/12/2003 ο Δήμος Πεταλούδων έκανε ανάληψη 300.000 € από τον ανωτέρω λογαριασμό και το ποσό αυτό δεν φαίνεται να έχει περασθεί ως έσοδο στο ταμείο του Δήμου, ενώ αναλήφθηκε,   υπό μορφή δανείου και επιπλέον δεν προκύπτει για ποιο σκοπό δαπανήθηκε.
Το ίδιο παρατηρείται και με άλλες αναλήψεις που έχει κάνει ο Δήμος κάνοντας χρήση της σύμβασης.
Ο κ. Κορδίνας υπέβαλε δύο αιτήματα τον Ιούνιο του 2015 στον Δήμο Ρόδου να τον συνδράμει τονίζοντας ότι από τις κινήσεις του λογαριασμού δύναται να αποδείξει την μη συμμετοχή του στο αδίκημα της υπεξαίρεσης.
Η τότε δημοτική ταμίας ζήτησε αρμοδίως στη νομική υπηρεσία να γνωμοδοτήσει σχετικά.
Στο αίτημα της ανέφερε και τα εξής:
«Επισημαίνεται πως υφίσταται εκκρεμοδικία στο στάδιο της ανάκρισης και η προφορική υπόδειξη της επιφορτισμένης με την εν λόγω υπόθεση ανακρίτριας ήταν η μη χορήγηση οποιουδήποτε στοιχείου που να αφορά στην υπόθεση».
Η νομική υπηρεσία γνωμοδότησε ως εξής:
«…έχουμε τη γνώμη ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί και να του χορηγηθούν τα αιτούμενα για την υπό ανάκριση υπόθεση στοιχεία δια της εντεταλμένης στην υπόθεση κας Ανακρίτριας, δεδομένου ότι η παραπάνω υπόδειξη μη χορηγήσεως, η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να την εκλάβει κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται n χορήγηση στοιχείων απευθείας στον ενδιαφερόμενο έστω και αν έχει ειδικό έννομο συμφέρον,  εφόσον δυσχεραίνεται ουσιωδώς δικαστική έρευνα».
Οι κινήσεις του λογαριασμού δεν δόθηκαν στους κατηγορούμενους και το δικαστήριο χθες διέταξε μεταξύ άλλων και κληθεί σε κατάθεση ο τότε διευθυντής της Τράπεζας, που ενέκρινε τις κινήσεις στον συγκεκριμένο λογαριασμό
Σημειώνεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται στο κατηγορητήριο, μεταξύ άλλων, να προέβησαν σε ανάληψη ποσού ύψους 296.399,31 ευρώ υπό μορφή δανείου από λογαριασμό όψεως, που τηρούσε ο πρώην Δήμος Πεταλούδων στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, ποσό που δεν καταχώρησαν, όπως όφειλαν, στο βιβλίο ταμείου του εν λόγω Δήμου, ούτε εξέδωσαν γι’ αυτό, όπως έπρεπε, το προβλεπόμενο γραμμάτιο είσπραξης εντός του χρονικού διαστήματος από 12-12-2003 μέχρι και 31-12-2003.
Το ποσό αυτό φέρεται να μην δαπανήθηκε για την εξόφληση δαπανών του πρώην Δήμου Πεταλούδων και να το ιδιοποιήθηκαν παράνομα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ