Ο τελικός αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπριτζ Ζευγών θα διεξαχθεί το τριήμερο 10-12 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή και αθλητών του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Ρόδου. Οι λεπτομέρειες του πρωταθλήματος:

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ενοτήτων 1-11, 1-9 και 1-6

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 20:30

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 18:00

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 10:30

ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ενότητας Όπεν (1-16)

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 20:30

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 11:00

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 19:00

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 10:30

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΕΝ

Ο τελικός της κατηγορίας όπεν θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις. Από τους προκριματικούς που έγιναν σε όλη τη χώρα θα προκριθούν 40 ζεύγη που θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση που θα διεξαχθεί σε 3 ημερίδες την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια τα 18 πρώτα ζεύγη θα προκριθούν για να συμμετάσχουν, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στη δεύτερη και τελική φάση για τις θέσεις 1-18 ενώ τα υπόλοιπα ζεύγη θα σταματήσουν να αγωνίζονται και θα καταταγούν στις θέσεις 19 έως 40 σύμφωνα με την κατάταξή τους στο πρώτο στάδιο.

Το ακριβές σύστημα διεξαγωγής του τελικού της κατηγορίας όπεν θα γνωστοποιηθεί με τον ειδικό κανονισμό. Από κάθε κέντρο των προκριματικών θα προκριθεί στον τελικό ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών σε όλη την Ελλάδα ώστε να εξασφαλιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός. Π.χ. αν στο προκριματικό στάδιο συμμετάσχουν 80 ζεύγη θα προκριθεί από κάθε κέντρο το 50% των συμμετεχόντων (40/80). Ο αριθμός των ζευγών που θα προκριθούν στρογγυλοποιείται προς τα κάτω. Π. χ. αν προκρίνεται το 45% των ζευγών, αγώνας με τρία ζεύγη προκρίνει αρχικά ένα ζεύγος, ενώ αγώνας με δυο ζεύγη αρχικά κανένα. Για να συμπληρωθεί όμως ο απαιτούμενος αριθμός του τελικού σταδίου θα λαμβάνονται κατά σειρά προτεραιότητας ζεύγη από τα κέντρα με το μεγαλύτερο ποσοστιαίο υπόλοιπο.

Στην περίπτωση ίσου ποσοστιαίου υπολοίπου (μέχρι 2ο δεκαδικό) δύο ή περισσοτέρων κέντρων, προτεραιότητα έχουν τα ζεύγη από την Περιφέρεια (έναντι των ζευγών από τον προκριματικό της Αττικής). Επί ίσου ποσοστιαίου υπολοίπου στην Περιφέρεια προηγείται το Σωματείο – διοργανωτής με τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων στην κατηγορία αυτή, άλλως θα γίνεται κλήρωση στα γραφεία της ΕΟΜ.

Εάν από κάποιο κέντρο της Περιφέρειας ζεύγος που έχει προκριθεί δεν θελήσει να συμμετάσχει στον τελικό, αναπληρώνεται από το επόμενο ζεύγος της κατάταξης στην ίδια κατηγορία του ίδιου κέντρου, σε καμία όμως περίπτωση από το τελευταίο. Σε περίπτωση που τελικά η θέση αυτή δεν καταληφθεί από το ίδιο κέντρο τότε θα αναπληρωθεί από το κέντρο της Αττικής.

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μια κενές θέσεις από προκριθέντα ζεύγη της Περιφέρειας τότε οι 2 πρώτες θέσεις αναπληρώνονται από το κέντρο της Αττικής η τρίτη από το κέντρο της Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1-6, 1-9 και 1-11

Προκρίνεται το 50% των συμμετεχόντων ζευγών. Στρογγύλευση θα γίνεται στο πλησιέστερο ακέραιο (το 0,5 προς τα πάνω). Εάν προκριθέντα ζεύγη και τυχόν επιλαχόντες από την ίδια ενότητα κατηγοριών του ίδιου Σωματείου- Διοργανωτή (σε καμία περίπτωση, όμως, το τελευταίο ζεύγος της κατάταξης στην κατηγορία αυτή) δεν δηλώσουν συμμετοχή για τον τελικό, τότε εναπόκειται στην Επιτροπή Αγώνων να αποφασίσει αν θα υπάρξει αναπλήρωση από άλλο κέντρο, εφόσον εξυπηρετεί και την κίνηση του συγκεκριμένου αγώνα. Προτεραιότητα στην περίπτωση αυτή έχει το Σωματείο – Διοργανωτής του κέντρου της Αττικής με το μεγαλύτερο, κάθε φορά, ποσοστιαίο υπόλοιπο. μέχρι 2ο δεκαδικό. Επί ίσων υπολοίπων λαμβάνεται πρώτα επιλαχόν ζεύγος από το Σωματείο – Διοργανωτή που είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ