Το θέμα της εκποίησης ακινήτων στην περιοχή των Κολυμπίων από τον πρώην Δήμο Αφάντου αποτελεί αντικείμενο έρευνας που ξεκινά οσονούπω ο Ειδικός Ανακριτής Διαφθοράς.
Η κυρία Ανάκριση κινείται ανεξάρτητα με εκείνη που είχε προκαλέσει καταγγελία του πρώην δημοτικού συμβούλου κ. Μ. Μαχραμά περί παρανόμου διαθέσεως των εσόδων από τις συγκεκριμένες εκποιήσεις σε δημοτικές δαπάνες και όχι σε έργα στον πρώην Δήμο Αφάντου, όπως προέβλεπαν οι αποφάσεις και οι νόμοι.
Πιο συγκεκριμένα ξενοδόχος των Κολυμπίων έχει καταγγείλει ως παράνομη τη διαδικασία που προηγήθηκε για την εκποίηση των ακινήτων.
Ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι αιρετοί ως και υπάλληλοι, που συνηγόρησαν στις εκποιήσεις είναι ελεγκτέοι για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας…
Συμφωνα με μηνυτήρια αναφορά – καταγγελία η διαδικασία εκποιήσεων των κοινόχρηστων τεμαχίων οριστικών διανομών του αγροκτήματος των Κολυμπίων αλλά και τμήματος κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου στην οδό Αθηνών δεν ήταν σύννομη.
Ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι η Νομαρχία Δωδεκανήσου Αρμοδ. Δ/σεως Γεωργίας με την αριθ. πρωτ. 41316-28/01/1967 απόφαση προέβη στην παραχώρηση, στο Νομικό Πρόσωπο της Κοινότητος Αφάντου, κοινόχρηστων τεμαχίων, χέρσων κοινών οριστικών διανομών, του αγροκτήματος των Κολυμπίων.
Στα κοινόχρηστα αυτά τεμάχια περιλαμβάνεται και το τεμάχιο 1888997 εμβαδού 137.753 τ.μ..
Το δημοτικό συμβούλιο που αναδείχθηκε στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2006, αποφάσισε την εκποίηση ακινήτων που βρίσκονται στα Κολύμπια.
Μεταξύ των υπό εκποίηση τμημάτων-ακινήτων συμπεριέλαβε και το ανωτέρω το οποίο είναι κοινόχρηστο και σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα τα κοινόχρηστα τμήματα -τεμάχια οριστικών διανομών – χέρσα κοινά, δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν τεμαχίζονται.
Σχετικά φέρεται να έχει κρίνει και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Εν πάση περιπτώσει από τη μερίδα Κ.Μ. 1888997 αποσπάστηκε τμήμα έκτασης 26.000 τ.μ. το οποίο χωρίστηκε περαιτέρω σε 2 άλλα, εμβαδού 13.000 τ.μ. το καθένα.
Ακολούθησε διακήρυξη για την πώλησή τους έναντι 2,1 εκατ. ευρώ, το καθένα. Σύμφωνα με τη διακήρυξη ο πλειοδότησης όφειλε μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος, να καταθέσει σε μετρητά το τίμημα προσαυξημένο κατά 10% και να συνταχθεί το πωλητήριο συμβόλαιο.
Υπήρχε μάλιστα και ρήτρα που προέβλεπε ότι αν δεν ετηρείτο η τελευταία πρόβλεψη τότε η δημοπρασία θα επαναλαμβάνετο.
Στην ίδια διακήρυξη προβλεπόταν ότι ο αγοραστής θα δεσμευόταν με συμβολαιογραφική πράξη, ότι θέτει σε κοινή χρήση υπέρ του Δήμου τμήμα δρόμου έκτασης 1.980 τ.μ. και ότι παραιτείται του δικαιώματος αποζημίωσής του για το τμήμα αυτό ή διαθέτει το τμήμα αυτό, ως δουλεία διάβασης υπέρ των παρακείμενων ακινήτων του Δήμου Αφάντου.
Ο δρόμος αυτός, έχει μήκος 600 μ.μ. περίπου, χαρακτηρίζεται ως αγροτικός δρόμος -κοινόχρηστος, όπως και όλοι οι δρόμοι του ρυμοτομημένου οικισμού των Κολυμπίων.
Μάλιστα χορηγήθηκε σε ξενοδοχειακές μονάδες βεβαίωση για καταλληλότητα οικοπέδου προκειμένου να κτίσουν επειδή πράγματι εφάπτονται με τον αγροτικό δρόμο. Τον συγκεκριμένο δρόμο ωστόσο, όπως υποστηρίζει, αποδέχτηκε να εκποιήσει το δημοτικό συμβούλιο Αφάντου, ενώ ήταν κοινόχρηστος, ασφαλτοστρωμένος και ηλεκτροφωτισμένος.
Εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ξενοδόχου δεν καταβλήθηκε σε μετρητά το αντίτιμο της αγοράς των ακινήτων του Δήμου στην προθεσμία που προέβλεπε η διακήρυξη.
Δύο χρόνια μετά έγινε νέα δημοπρασία με τιμή εκκίνησης για ένα εκ των τμημάτων, 685.000 ευρώ.
Οι αιρετοί, που ελέγχονται, διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ως άνω ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η τότε δημοτική αρχή με τις δημοπρασίες ακινήτων στα Κολύμπια, πέτυχε να εισρεύσουν στα ταμεία του Δήμου 3.063.500 ευρώ όταν η αξία τους, σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση της αγοραίας αξίας τους, από τους Ορκωτούς Εκτιμητές, ήταν συνολικά 1.012.700 ευρώ.
Όπως επεσήμαναν με την υπ’ αριθμ. 43/2008 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Αφάντου, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 137/2008 απόφαση, που εγκρίθηκαν από τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 3343/2008 και 11633/2008 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφασίστηκε η εκποίηση με δημοπρασία δύο τμημάτων εμβαδού 13.000 τ.μ. εκάστου, της κτηματικής μερίδας 1888997 γαιών Αρχαγγέλου, τμήματος εκτάσεως 5.670,36 τ.μ. της κτηματολογικής μερίδας 1888989 γαιών Αρχαγγέλου καθώς επίσης η εκποίηση των ακινήτων με κτηματολογικές μερίδες 1888240, 1888377, 1888616, 1888619, 1888663, 1888695, 1888802, 1888852 και 1888424, ιδιοκτησίας του πρώην Δήμου Αφάντου.
Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 117/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14291/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταρτίστηκαν οι όροι για την εκποίηση με δημοπρασία των παραπάνω δημοτικών ακινήτων, προσδιορίστηκε ως χρόνος δημοπρασίας αρχικά η 19-11-2008 και ορίστηκε η τιμή εκκίνησης εκάστου ακινήτου.
Αφού ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες στις 10/12/2008 διεξήχθη στο Δημαρχείο Αφάντου η δημοπρασία για την εκποίησή τους.
Στη δημοπρασία προσήλθε και έλαβε μέρος με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία, η οποία πλειοδότησε με το ποσό των 2.310.000 ευρώ ήτοι προς 177,00 ευρώ ανά τ.μ. για τμήμα της κτηματολογικής μερίδας 1888997. Επίσης προσήλθε και πλειοδότησε για το ακίνητο με κτηματολογική μερίδα 1888663 η Δέσποινα Μεσαναγρενού, με το ποσό των 29.150 ευρώ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας αυτής επικυρώθηκε με την 133/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια ελέγχθηκε ως νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 16757/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Για τη διασφάλιση μάλιστα της εγκυρότητας της μεταβίβασης του ως άνω τμήματος Γ της κτηματολογικής μερίδας 1888997, η δημοτική αρχή ήταν υποχρεωμένη να προβεί σε ένα σύνολο συντονισμένων και συνεχών ενεργειών προκειμένου να της χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές (Διεύθυνση Γεωργίας, ΕΟΤ, Δασαρχείο κλπ) για τις οποίες απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος.
Τελικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των παραπάνω διαδικασιών, συντάχθηκε συμβόλαιο μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου και το τίμημα καταβλήθηκε στον Δήμο Αφάντου.
Με το ίδιο συμβόλαιο συνεστήθη δουλεία διαβάσεως υπέρ του Δήμου Αφάντου και υπέρ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτού στο τμήμα επιφανείας 1.980,00 τ.μ. με δέσμευση της αγοράστριας. Η παραπάνω σύσταση δουλείας διαβάσεως αποτελούσε ουσιώδη όρο της διακήρυξης και συνεπώς υποχρέωνε τον πλειοδότη να συμμορφωθεί σ’ αυτό.
Όπως τόνισα ο ισχυρισμός του ξενοδόχου ότι δήθεν το τμήμα αυτό ήταν κοινόχρηστη αγροτική οδός είναι παντελώς ψευδής και παραπλανητικός καθόσον το τμήμα αυτό ουδέποτε αποτέλεσε κοινόχρηστη δημοτική ή αγροτική οδό και κοινόχρηστο πράγμα.
Με την υπ’ αριθμ. 72/2010 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Αφάντου που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3279/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφασίστηκε η εκποίηση με δημοπρασία του τμήματος εμβαδού 13.000,00 τ.μ. της κτημ. μερίδας 1888997 γαιών Αρχαγγέλου, του τμήματος Α΄, εκτάσεως 5.670,36 τ.μ., της κτημ. μερίδας 1888989 καθώς επίσης και των ακινήτων (αγρών) με κτημ. μερίδες 1888127, 1888377, 1888616, 1888619, 1888946, 1888695, 1888802, 1888852 και τμήμα Β΄, εμβαδού 1880 τ.μ. του αγρού με κτημ. μερίδα 1888975.
Αφού ακολουθήθηκαν οι ίδιες νόμιμες διαδικασίες στη διεξαγωγή της δημοπρασίας την 31-08-2010 πλειοδότησε για το τμήμα Β΄, εκτάσεως 13.000 τ.μ. ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία με το ποσό των 753.500 ευρώ.
Με την υπ’ αριθμ. 66/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που ελέχθηκε ως προς την νομιμότητά της με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9255/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα της ως άνω δημοπρασίας.
Οι ελεγχόμενοι υποστηρίζουν ότι ο ισχυρισμός του καταγγέλλοντος ότι δήθεν η εκποίηση του τμήματος Β΄, εκτάσεως 13.000 τ.μ. της κτημ. μερίδας 1888997 στην ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία έγινε απευθείας χωρίς τη διαδικασία της δημοπρασίας είναι ψευδής.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ