Περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο η προσπάθεια για την αξιοποίηση του προνομοιακού παραθαλάσσιου ακινήτου “Ψιμόριφου” στην Ιξιά, από τον Δήμο Ρόδου, εξαιτίας των εκκρεμοτήτων που εξακολουθούν να υφίστανται γύρω από το θέμα της κυριότητας του.
Το ακίνητο αυτό εκτάσεως 19.130 τ.μ. ευρίσκεται στην παραλία Ιξιάς, δυτικώς του ακινήτου του γνωστού ως «Βίλα Rees».
Χθες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής», ο δικηγόρος Αθηνών κ. Λουκάς Αποστολίδης, πρώην υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, με συνεργάτιδά του και τον Ροδίτη δικηγόρο κ. Γ. Μαυρομάτη, είχαν επαφές με παράγοντες του Δήμου Ρόδου για την επίλυση του θέματος.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργούν για λογαριασμό γνωστού ξενοδόχου, που δραστηριοποιείται στην περιοχή και έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του ακινήτου, προκειμένου να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της μονάδας του.
Η δημοτική αρχή ωστόσο αδυνατεί να εκποιήσει το ακίνητο, ενώ η έφεση που έχει ασκήσει για την ακύρωση  απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία κρίθηκε τον Μάρτιο του 2013 ότι ο Δήμος Ρόδου δεν είναι κληροδόχος της κυριότητάς του, δεν έχει καν προσδιοριστεί!
Με την απόφαση αυτή, όπως αποκάλυψε η “δημοκρατική”, απορρίφθηκε η αίτηση χρησικτησίας της κ. Ζερµέν – Σουζάνας, συζύγου Γεράσιµου Ζησιµάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας Μας, κατοίκου Ιαλυσού Ρόδου κατά του Δήµου Ρόδου, της κ. Καρολάιν Ανν Πατρίτσια Σµίθ και της Ουλρίκε Ίρµεαρντ Σµίθ, κατοίκων Βούππερταλ Γερµανίας, για το διαβόητο πλέον κληροδότηµα στην Ιαλυσό.
Το δικαστήριο ωστόσο, όπως προκύπτει από το διατακτικό της απόφασης, δεν έκρινε στην ουσία την ένδικη διαφορά και κατέστησε σαφές ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη διότι κακώς στρέφεται κατά του Δήµου Ρόδου, που δεν είναι κύριος του ακινήτου!!
Ο Ευάγγελος Ψιµόριφος, που απεβίωσε την 29.11.1994 στη Ρόδο, συνέστησε Ιδρυµα µε έδρα την πόλη της Ρόδου και µε την επωνυµία «ΨΗΜΟΡΙΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΔΟΥ» στο οποίο κατέλιπε το ακίνητο.
Εκτοτε ανέκυψε “κόντρα” για την κυριότητά του µεταξύ της κ. Ζησιµάτου και του Δήµου, ενώ ο Δήµος Ρόδου ζήτησε αρμοδίως να του χορηγηθεί κληρονοµητήριο, µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι είναι κληροδόχος του Ε. Ψηµόριφου επί της κυριότητας του ακινήτου.
Η κ. Ζερµέν – Σουζάνα, συζ. Γεράσιµου Ζησιµάτου, το γένος Ερρίκου και Αναστασίας Μας, διατείνεται ότι έχει συµπληρωθεί στο πρόσωπό της ο νόµιµος χρόνος χρησικτησίας και ότι το επίδικο ακίνητο δεν ανήκε στην κυριότητα και συνεπώς δεν περιλαµβανόταν στην κληρονοµία του Ευαγγέλου Ψηµόριφου κατά το χρόνο του θανάτου του.
Το Πολυµελές Πρωτοδικείο Ρόδου µε την απόφασή του δέχεται ότι από το περιεχόµενο της διαθήκης του Ψιµόριφου… “καταφανώς προκύπτει, (χωρίς να απαιτείται το Δικαστήριο να προβεί σε ερµηνεία της διαθήκης) ότι ο Ευάγγελος Ψηµόριφος σύστησε δια αυτής (της από 19.11.1988 ιδιόγραφης διαθήκης) το ως άνω αυτοτελές κοινωφελές Ίδρυµα, ορίζοντας αυτό ως κληροδόχο επί της κυριότητας του ακινήτου, όρισε τον πρώτο εναγόµενο Δήµο κληροδόχο αναφορικά µε την παραχώρηση της χρήσης και διαχείρισης αυτού και τη σύζυγό του Ούτε, µετά της συµβολαιογράφου Αριστέας Ηρακλείδου – Περίδου εκτελέστριες αυτής.
Ως εκ τούτου, ο Δήµος Ρόδου, όπως κρίθηκε σε πρώτο βαθμό, επ’ουδενί είναι κληροδόχος επί της κυριότητας του ακινήτου επωφελούµενος µόνο µε τη χρήση και τη διαχείρισή του.
Στην αυτή διαπίστωση, άλλωστε, ήχθη και το Εφετείο Αθηνών µε την υπ’ αριθµ. 1560/2008 απόφασή του (Τµήµα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) – καίτοι δεν παράγεται δεδικασµένο από την κρίση του αυτή – όταν εκλήθη να ερµηνεύσει, κατόπιν αίτησης του Δήµου Ροδίων, την ανωτέρω διαθήκη ως προς τον τρόπο διαχείρισης της καταλειπόµενης δια της ως άνω κληροδοσίας περιουσίας, η οποία είχε ταχθεί υπέρ κοινωφελούς σκοπού.
Για τη σύσταση Ιδρύματος απαιτείται σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα η έκδοση προεδρικού διατάγματος.
Το αρμόδιο Υπουργείο αρνήθηκε την έκδοση του σχετικού διατάγματος με την αιτιολογία ότι δεν είχε αφεθεί αρκετή περιουσία (σε ρευστά) για την εκπλήρωση του σκοπού του Ιδρύματος, μόνο του το ακίνητο δεν είναι προσοδοφόρο, και συνέστησε την προσφυγή του Δήμου στη Δικαιοσύνη για να επιτραπεί η εκποίησή του και η διατήρηση του προϊόντος της εκποιήσεως (τιμήματος) σε ειδικό λογαριασμό του Δήμου με προορισμό την εκπλήρωση του σκοπού που έταξε ο διαθέτης.
Πράγματι ο Δήμος προσέφυγε στο αρμόδιο Εφετείο Αθηνών το οποίο επέτρεψε στον Δήμο αυτήν την εκποίηση και διέταξε τη διατήρηση του τιμήματος που θα αποφέρει η εκποίηση σε «λογαριασμό ειδικής διαχειρίσεως» του Δήμου και την εκπλήρωση των σκοπών που έταξε ο διαθέτης από τους τόκους του λογαριασμού αυτού.
Τότε εμφανίσθηκε ως αντίδικος του Δήμου κ. Ζερμέν χήρα Γεράσιμου Ζησιμάτου η οποία ισχυρίσθηκε ότι χρησιδέσποσε στο ακίνητο και επιδίωξε ασκώντας ένδικα μέσα να εμποδίσει την εξέλιξη αυτής της διαδικίας και την εκποίηση του ακινήτου.
Η αντίδικος του Δήμου Ρόδου, διατείνεται μάλιστα ότι παραπλανητικά αποκαλείται το ακίνητο στην επωνυμία του διαθέτη υποστηρίζοντας ότι δεν ανήκε και στην κυριότητα του θανόντος Ευαγγέλου Ψιμορίφου.
Διατείνεται μάλιστα ότι  ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης κατηγορήθηκε για πλαστογραφία και φυλακίστηκε για τις παράνομες ενέργειές του, με τις οποίες προσπάθησε να οικειοποιηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο που ανήκε και ανήκει στην οικογένειά της.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι η απόφαση του Εφετείου Αθηνών είναι γνωμοδότική ως προς την άρνηση της αρχής για τη σύσταση του ιδρύματος και ουδεμία κυριότητα ή νομή κρίνει.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ