Στην εποχή της νέας τεχνολογίας περνά η Κοιλάδα των Πεταλούδων, με την εγκατάσταση από τον Μάιο, συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων από τη λειτουργία του οποίου θα εξοικονομηθεί χρήμα αλλά και χρόνος.
Μειοδότης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα Πεταλούδων αναδείχθηκε η εταιρεία  AMCO Α.Β.Ε.Ε. με τιμή άνευ ΦΠΑ 99.257,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%, 123.078,68€.
Οι διαδικασίες για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος θα ξεκινήσουν άμεσα και από τον Μάιο, εκτός απροόπτου, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
Στην Κοιλάδα των Πεταλούδων απασχολούνται οκτώ υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου με το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας να ανέρχεται σε περίπου σε 120.000,00€. Οι εισπράξεις από τα εισιτήρια ανέρχονται περίπου σε 1.200.000,00€ κάθε χρόνο και ως εκ τούτου, το κέρδος του Δήμου Ρόδου ανέρχεται σε 1.080.000,00 € ετησίως.
Σύμφωνα με τον υπολογισμό που έχει γίνει, μετά την εγκατάσταση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος, η ανάγκη για απασχόληση προσωπικού θα μειωθεί, και μόνο με δύο υπαλλήλους θα μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Με το νέο σύστημα, θα περιοριστεί σημαντικά η εισιτηριοδιαφυγή, διότι θα είναι αδύνατη η πρόσβαση επισκεπτών που δεν έχουν προμηθευθεί εισιτήριο, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν απόλυτα ελέγξιμο και χάνονταν χρήματα.
Περαιτέρω, εκτιμάται ότι το κόστος της προμήθειας του νέου συστήματος που ανέρχεται σε 136.000,00 € θα αυξήσει τα έσοδα της Κοιλάδας κατά περίπου 5% ετησίως, και η απόσβεση του κόστους προμήθειας και εγκατάστασής του θα είναι άμεση, ενδεχομένως και εντός του πρώτου έτους λειτουργίας του.
Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να πληρώνει με κέρματα, χαρτονομίσματα αλλά και πιστωτικές κάρτες.
Ταυτόχρονα θα είναι εφικτός και ο απομακρυσμένος έλεγχος του συστήματος που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να γίνεται:
-Ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας
– Παρακολούθηση των αναλωσίμων
– Λογιστική παρακολούθηση
-Κεντρική και τοπική παρακολούθηση βλαβών και συναγερμών
– Κεντρική εξαγωγή στατιστικών αναφορών
– Αναβάθμιση του λογισμικού
– Διαχείριση Σφαλμάτων – Προειδοποιήσεις.
Ο αυτόματος πωλητής εισιτηρίων θα έχει πολυγλωσσική εφαρμογή και θα διαθέτει οθόνες αφής, ενώ οι υπάλληλοι θα εφοδιαστούν και με φορητή συσκευή έκδοσης εισιτηρίων.
Μέσω του νέου συστήματος, θα υπάρχει συνολική εικόνα ανά πάσα στιγμή για τα οικονομικά δεδομένα της Κοιλάδας Πεταλούδων, ακόμα και από απόσταση, και ο έλεγχος θα μπορεί να επιτευχθεί ταυτόχρονα σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ εκτιμάται ότι θα είναι σημαντική η εξοικονόμηση χρημάτων και από τον περιορισμό του προσωπικού που θα μπορεί να καλύψει ανάγκες σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ