Της Στεφανίας Σούκη

Θετικό αποτέλεσμα της τάξεως των 2,2 εκατ. ευρώ θέλει να εξασφαλίσει για το 2017 ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, με το μεγαλύτερο μέρος των προϋπολογιζόμενων εσόδων του να προέρχονται από τη λειτουργία καζίνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον τακτικό προϋπολογισμό εσόδων- εξόδων και τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εθνικών πόρων του ΕΟΤ, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από την υπουργό Τουρισμού κ. Ελ. Κουντουρά, το σύνολο των εσόδων για το τρέχον έτος προϋπολογίζεται στα 31,64 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των εξόδων αντιστοιχεί σε 29,45 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των εσόδων, 20,2 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα αφορά έσοδα από τη λειτουργία καζίνο, ενώ ποσό ύψους 1,6 εκατ. ευρώ θα προέλθει από επιχορήγηση.

Τα σημαντικότερα κονδύλια στα έξοδα, πέραν της μισθοδοσίας (στα πέριξ των 9 εκατ. ευρώ), ποσό ύψους 5,7 εκατ. ευρώ αφορούν τα έξοδα διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων, 4 εκατ. ευρώ τα έξοδα γραφείων ΕΟΤ εξωτερικού και 3,7 εκατ. ευρώ λοιπά ανελαστικά έξοδα. Το μικρότερο κονδύλι στα έξοδα, το οποίο μάλιστα χρόνο με το χρόνο βαίνει συρρικνούμενο, αφορά τον κοινωνικό τουρισμό, το οποίο για φέτος αντιστοιχεί μόλις στις 89 χιλ. ευρώ.

Ως προς τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2017, στα έσοδα, οι προβλεπόμενες πιστώσεις του τρέχοντος έτους αντιστοιχούν σε 7,67 εκατ. ευρώ μόνο για διαφήμιση και προβολή τουριστικών προγραμμάτων, ενώ στα έξοδα, στις προβλεπόμενες πιστώσεις επίσης των 7,67 εκατ. ευρώ για τον ίδιο σκοπό προστίθενται 4,83 εκατ. ευρώ από το εκτιμώμενο υπόλοιπο προς πίστωση στο κομμάτι επίσης της διαφήμισης και της προβολής τουριστικών προγραμμάτων στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση της υπουργού Τουρισμού, στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους του 2017 έχουν ενσωματωθεί προβλέψεις για τα συνεχιζόμενα έργα ΠΔΕ ποσού 4,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα εξοφληθούν από τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 2016.

Σε περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού, θα ενεργοποιούνται οι διορθωτικές παρεμβάσεις που θα περιληφθούν στο μνημόνιο συνεργασίας που θα συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του υπουργείου Τουρισμού, για την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

newmoney.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ