Τη διενέργεια περαιτέρω προανάκρισης στo πλαίσιo της προκαταρκτικής έρευνας, που διενεργείται, για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τα μέλη της Επιτροπής Πιστωτικών Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που αποφάσισαν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, την εκκαθάρισή της και το διορισμό ειδικού εκκαθαριστή, παρήγγειλε αρμοδίως στον Πταισματοδίκη Ρόδου, ο Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου, που χειρίζεται την δικογραφία.
Θυμίζουμε ότι η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου είχε ζητήσει από την Πταισματοδίκη να καλέσει για κατάθεση εντεταλμένους του διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, προκειμένου να υποβάλουν ουσιώδη έγγραφα, που αφορούν στην διοικητική προσφυγή τους για την αναστολή της απόφασης της ως άνω Επιτροπής ενώπιον του ΣτΕ, αφού από τη δικογραφία δεν προέκυπτε η πορεία της.
Θυμίζουμε ότι το ΣτΕ έχει απορρίψει την αίτηση αναστολής που υποβλήθηκε ενώ δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως ακύρωσης που έχει συζητηθεί.
Για την υπόθεση έχουν καταθέσει, μεταξύ άλλων, πέντε πρώην βουλευτές Δωδεκανήσου, που προτάθηκαν ως μάρτυρες κατηγορίας στη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, που υπέβαλαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, οι δικηγόροι κ.κ. Γ. Χαρίτος και Στ. Στεφανίδης, μεριδιούχοι.
Αφορμή για την προκαταρκτική έρευνα προκάλεσαν δημοσιεύματα από τα οποία προέκυπτε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος επέλεξε το επαχθέστερο για την Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου μέτρο, παρότι είχε ληφθεί μέριμνα για την αναβάθμιση του δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας στο 9% και για την πλήρη εξυγίανσή της.
Ελήφθησαν καταθέσεις από τους κ.κ. Γεώργιο Φρόνα, πρόεδρο, Κωνσταντίνο Κωσταρίδη, Α’ αντιπροέδρο, και Αντ. Μαγκαφά, γενικό διευθυντή.
Ανωμοτί καταθέσεις με τις οποίες αντικρούουν, με την παρουσίαση εκθέσεων επιθεωρητών, τους ισχυρισμούς των μελών του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας έδωσαν ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γ. Προβόπουλος και τα μέλη κ.κ Ιωάννης Παπαδάκης, Υποδιοικητής, Βασιλική Ζάκκα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Σπυρίδων Ζάρκος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εργασιών Δημοσίου.
Υποστήριξαν ότι η ανάκληση της άδειας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και η θέση της σε εκκαθάριση, στο χρονικό σημείο που αυτή έλαβε χώρα, ήταν επιβεβλημένη καθώς, μεταξύ άλλων, η αδυναμία της να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της διαπιστωμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος κεφαλαιακής ανεπάρκειάς της, σε συνδυασμό με τη σημαντική επιδείνωση του χαρτοφυλακίου της, καθιστούσε δυσχερή και προβληματική τη συνέχιση λειτουργίας του ίδιου του πιστωτικού ιδρύματος.
Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι η συνέχιση λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος θα δημιουργούσε άμεσα προβλήματα όχι μόνον στους καταθέτες, αλλά θα ενείχε και κινδύνους συστημικής φύσης για τα υπόλοιπα δραστηριοποιούμενα πιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή, λόγω της άμεσης αλληλεξάρτησης μεταξύ τους. Διατείνονται ακόμη ότι με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας προστατεύτηκε και η τοπική οικονομία από τις δυσμενείς συνέπειες που θα είχε η συνεχιζόμενη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος υπό καθεστώς ανεπάρκειας κεφαλαίων.
Στo πλαίσιo της ίδιας έρευνας διενεργήθηκε πραγματογνωμοσύνη από τον κοινοτάρχη Παραδεισίου, οικονομολόγο κ. Κυριαζή Μιχαηλόγλου.
Με μια πολυσέλιδη έκθεση, ο πραγματογνώμονας έκρινε ότι ορθώς ανακλήθηκε η άδεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
Διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας της τράπεζας στην τελευταία τριετία της λειτουργίας της, απόρροια τόσο της οικονομικής κρίσεως όσο και της πολιτικής της.
Γίνεται μνεία συγκεκριμένα σε αδυναμίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σε έλλειψη ρευστότητας, σε κακή αξιολόγηση των ποσοστών της κερδοφορίας, στη μείωση του δείκτη ρευστών διαθέσιμων, σε συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κλάδους υψηλού κινδύνου, σε λανθασμένες προβλέψεις σε δάνεια και σε λάθος υπολογισμό των ακινήτων, που ήταν ενυπόθηκα σε αυτά, σε ρυθμίσεις δανείων, σε κεφαλαιακή ανεπάρκεια και στη μη υλοποίηση σχεδίου ανάκαμψης.
Διαπιστώθηκε ότι δεν είχε συσταθεί εγκαίρως μονάδα διαχείρισης προσωρινών καθυστερήσεων σε θέματα δανείων παρότι υφίσταντο αδυναμίες στην παρακολούθηση των καθυστερήσεων στα δάνεια, όπως είχε επισημάνει από το θέρος του 2009 η ΤτΕ.
Γίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μνεία στο ό,τι εχορηγούντο δάνεια με ευκολία και ότι υπήρξαν περιπτώσεις εγκρίσεως ή αναθεωρήσεως χρηματοδοτήσεων παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις τους αρμόδιου τμήματος κινδύνου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ