Με την υπ’ αρίθμ. 6/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (ειδική διαδικασία) έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή που άσκησε ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Παπαδομαρκάκης, κατά πρώην εκπαιδευτικού, που έγινε γνωστός για τις χυδαίες και συκοφαντικές αναρτήσεις του στο διαδίκτυο, σε βάρος λειτουργών της δικαιοσύνης και όχι μόνο.
Εχει καταμηνυθεί εξάλλου από Δικαστές και Εισαγγελείς, που υπηρετούσαν στη Ρόδο.
Ο εναγόμενος δεν παρουσιάστηκε και στην συγκεκριμένη δίκη.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου βεβαίωσε ότι ο εναγόμενος παραβίασε 13 φορές το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 520/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Δικαστηρίου, δικάζον κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων και τον καταδίκασε σε χρηματική ποινή 6.500 € υπέρ του ενάγοντος.
Τον καταδίκασε επίσης σε προσωπική κράτηση ενός έτους.
Πιο συγκεκριμένα ο ενάγων αιτήθηκε και εκδόθηκε η με αριθμό 520/2012 απόφαση διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία επιβλήθηκε στον εναγόμενο να απέχει από την προσβολή προσωπικότητας του ενάγοντος και ειδικότερα, να απέχει από την αποστολή στον ίδιο τον αιτούντα ή σε τρίτους ηλεκτρονικών ή άλλων επιστολών/εγγράφων με υβριστικό, προσβλητικό ή απειλητικό για τον ενάγοντα περιεχόμενο, καθώς επίσης (να απέχει) από κάθε ανάρτηση στο διαδίκτυο ή αλλού σχολίων με το ως άνω περιεχόμενο, απειλούμενης κατά του εναγομένου χρηματικής ποινής 500 ευρώ και προσωπικής κράτησης 1 μηνός για κάθε παράβαση του διατακτικού της απόφασης.
Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 14-5-2012 και επιδόθηκε δια θυροκολλήσεως στον εναγόμενο στις 18 Μαίου 2012.
Ο εναγόμενος όμως, καίτοι του επιδόθηκε νόμιμα η απόφαση με θυροκόλληση, εντούτοις δεν συμμορφώθηκε στο διατακτικό της, το οποίο παρέβη πλείστες όσες φορές, τόσο με αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο στον ενάγοντα όσο και σε τρίτους (Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου), με πολλαπλούς αποδέκτες κάθε φορά, όσο και με αναρτήσεις κειμένων σε ιστολόγιο (zougla.gr), αλλά και φωτογραφίες, καθώς και με τη δημοσίευση σχολίου στην ιστοσελίδα youtube.
Το περιεχόμενο των μηνυμάτων, των κειμένων και των σχολίων ήταν κάθε φορά εξυβριστικό, προσβλητικό για την προσωπικότητα του ενάγοντος, με χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και υποτιμητικούς, γνώστες δε αυτών έγινε ένας μεγάλος αριθμός προσώπων, αφενός λόγω της πολλαπλής αποστολής των μηνυμάτων σε διάφορους αποδέκτες, αφετέρου λόγω της επισκεψιμότητας από αόριστο αριθμό χρηστών των ιστολογιών και ιστοσελίδων όπου έγιναν οι αναρτήσεις.
Η παραβίαση εντούτοις της απόφασης, δεν έγινε σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου τόσες φορές όσες ο ενάγων απαριθμεί στην αγωγή του (ήτοι 64), λόγω του γεγονότος ότι περισσότερες παραβιάσεις εντός της ίδιας ημέρας, συνιστούν κατ’ εξακολούθηση ενέργεια, από τη στιγμή που ο εναγόμενος επιδεικνύει ομοιόμορφη εξακολουθητική συμπεριφορά και ως εκ τούτου προβαίνει σε πολλές αυτοτελείς επί μέρους ενέργειες, οι οποίες απορρέουν όμως από ενιαία βουλητική στάση, θα πρέπει αυτές να θεωρηθούν ως μία.
Η απείθεια δε που επέδειξε ο εναγόμενος, αποδεικνύεται αφενός από την εμμονή του στην συνεχόμενη και εμπαθή προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος αφετέρου από το γεγονός, ότι, όπως προκύπτει από την με αριθμό 355/2012 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με αιτούντα τον ενάγοντα, κατά του εναγομένου, ο εναγόμενος/καθού παρέστη κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής που προηγήθηκε της συζήτησης της αίτησης, με την οποία του απαγορεύτηκε ήδη πριν την εκδίκαση της υπόθεσης, με την από 8-3-2012 προσωρινή διαταγή η προσβολή δι’ οιονδήποτε τρόπο της προσωπικότητας του αιτούντα/ενάγοντος, εντούτοις συνέχισε την ίδια προσβλητική συμπεριφορά, μη συμμορφούμενος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ