Για τον Απρίλιο του 2017 μετατίθενται οι εκλογές στα Επιμελητήρια της χώρας, που θα διενεργηθούν με το ισχύον εκλογικό σύστημα χωρίς να υπάρξουν αλλαγές στον αριθμό τους μετά από κυβερνητική δέσμευση ότι οι όποιες αλλαγές συμφωνηθούν, θα ισχύσουν από το 2021.
Στα Δωδεκάνησα παρότι ο χρόνος που απομένει μέχρι την προκήρυξη των εκλογών είναι λίγος δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον ακόμη και από επιχειρηματίες που ασχολούνται επί σειράν ετών με τα επιμελητηριακά πράγματα του νομού.
«Η οικονομική κρίση έχει ουσιαστικά απαξιώσει τον θεσμό. Κανείς δεν μπορεί να σκέφτεται τα συνδικαλιστικά θέματα του κλάδου στον οποίο ανήκει όταν τα προβλήματα στην επιχείρησή του έχουν συσσωρευτεί και ο χρόνος του αναλώνεται μόνο στην επιβίωσή του και της οικογένειάς του», ανέφερε χθες υψηλόβαθμο στέλεχος του ΕΒΕΔ στη «δημοκρατική».
Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ό,τι οι εκλογές φέτος στο ΕΒΕΔ θα πραγματοποιηθούν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ενώ μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του, ακόμη και σε επίπεδο φημών, για να διεκδικήσει την προεδρία, πέραν του προέδρου κ. Γ. Πάππου.
Σημειώνεται ότι η νέα  επιμελητηριακή νομοθεσία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας και θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση ώστε σύντομα να υπάρχει νέος επιμελητηριακός νόμος και αναβαθμισμένο ΓΕΜΗ με σκοπό, μέχρι το αργότερο τον Απρίλιο του 2017, να υπάρχουν και νέα όργανα διοίκησης στο σύνολο του θεσμού.
Το σχέδιο νόμου που έχει ετοιμαστεί  βασίζεται στην ανάδειξη των Επιμελητηρίων σε βασικούς πυλώνες αναπτυξιακού σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας και στην αποδοτικότερη κατανομή πόρων μεταξύ περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.
Σχεδιάζονται τα βήματα  του θεσμού προς τη  δεκαετία του ’20 στο δρόμο της συγκρότησης των Επιμελητηρίων  σε επίπεδο Περιφέρειας, με ένα Επιμελητήριο στην Αθήνα,  ένα στο Πειραιά, ένα στη Θεσσαλονίκη και από ένα στις υπόλοιπες Καλλικρατικές Περιφέρειες (πλην Κυκλάδων και Δωδεκανήσων).
Τα αντίστοιχα υφιστάμενα Επιμελητήρια θα  λειτουργούν ως Επιμελητηριακές Ενότητες, για τις οποίες θα αναδειχθούν σε σημείο αναφοράς για την τοπική επιχειρηματικότητα, τόσο μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στα μέλη τους, όσο και μέσω εισηγήσεων προς το Περιφερειακό Επιμελητήριο, ώστε ο αναπτυξιακός σχεδιασμός να είναι πλήρης και γεωγραφικά ισορροπημένος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ