Γράφει ο Νεκτάριος Καλογήρου

Μια μεγάλη προσπάθεια ξεκίνησε η διοίκηση και η διεύθυνση της ΑΝΔΩ με στόχο τη διεκδίκηση αυξημένων ποσοστών επιδότησης επιχειρήσεων μέσα από το νέο πρόγραμμα Leader. Η στόχευση των στελεχών της «Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου» αποβλέπει στο να διαμορφωθούν επίπεδα επιδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε ποσοστά που θα ξεκινούν από το 50% και θα φτάνουν έως και το 75% ανά δράση.  Η σχετική πρόταση ήδη μορφοποιείται και επαφίεται στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να την κάνει αποδεκτή.
Η στόχευση της ΑΝΔΩ έχει ως επίκεντρο το εγκεκριμένο νέο πρόγραμμα Leader / CLLD, μέσα από το οποίο θα διατεθούν φέτος 10,1 εκατομμύρια ευρώ ως επιδοτήσεις επιχειρήσεων στη Δωδεκάνησο. Με την πρόταση που προετοιμάζεται σήμερα από τα στελέχη της «Αναπτυξιακής» θα επιχειρηθεί αυτό το πρόγραμμα να γίνει απολύτως δελεαστικό για όλους, έτσι ώστε το σύνολο των εγκεκριμένων πόρων να απορροφηθούν και ακολούθως να ανοίξει ο δρόμος για τη διεκδίκηση περισσοτέρων κονδυλίων (από εκείνα που δεν θα απορροφηθούν από άλλους νομούς της Ελλάδας).
Επί της ουσίας, εκείνο που θα ζητηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να δοθεί έγκριση ώστε τα 10,1 εκατομμύρια ευρώ του Leader / CLLD να μοιραστούν ως μεγάλα ποσοστά επιδοτήσεων. Τα ποσοστά θα ζητηθεί να ξεκινούν από 50% και να φτάνουν έως και το 75% της δαπάνης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιου ύψους ποσοστά δεν προβλέπονται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για το Νότιο Αιγαίο, λόγω της παραμονής του στο Στόχο Β’  της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτός είναι και ο λόγος που η προσπάθεια της ΑΝΔΩ είναι εξαιρετικής σημασίας και θα πρέπει να υποστηριχθεί από όλους τους παράγοντες και τους φορείς. Αν τελικώς τα επιχειρήματα βρουν ευήκοα ώτα στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και γίνουν αποδεκτά, τότε αυτό θα συνιστά μια μεγάλη νίκη για τη Δωδεκάνησο.
Εξάλλου, τα χαμηλά ποσοστά ενισχύσεων που ισχύουν τα τελευταία 10 χρόνια στο Νότιο Αιγαίο έχουν οδηγήσει τους επιχειρηματίες στο να γυρίσουν την πλάτη σε αρκετές χρηματοδοτήσεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υπολογίζοντας το κόστος υπαγωγής σ’ ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις που θέτει, τις απαιτήσεις διατήρησης προσωπικού, τα πιστοποιητικά ποιότητας, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το τελικό όφελος είναι μικρότερο από τη συνολική δαπάνη. Εχουν χαθεί δεκάδες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, επειδή τα ποσοστά των επιδοτήσεων ήταν τόσο χαμηλά και επί της ουσίας άχρηστα για τις μικρές επενδύσεις.
Η ΑΝΔΩ θα αποστείλει τις προτάσεις της εντός του Ιανουαρίου. Τότε θα κληθούν οι επιτελείς του Υπουργείου να απαντήσουν. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και η διαδικασία οριστικοποίησης των λεπτομερειών του προγράμματος Leader / CLLD έτσι ώστε αυτό να προετοιμαστεί και να δοθεί στη δημοσιότητα. Εχει εκτιμηθεί ότι από τον επόμενο μήνα (εφόσον και το Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίσει γρήγορα) όλα θα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η υποδοχή των φακέλων.

Ποιοι επιδοτούνται
Το πρόγραμμα Leader / CLLD προβλέπει 10,1 εκατομμύρια ευρώ ως ενισχύσεις επιχειρήσεων για τη Δωδεκάνησο (πλην της πόλεως Ρόδου). Αυτά τα χρήματα θα μοιραστούν σε όλους τους δικαιούχους που θα καταθέσουν πρόταση και αυτή θα εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή. Εκείνοι που βιάζονται να μάθουν τις γενικές απαιτήσεις δημιουργίας φακέλου υποψηφιότητας, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα ando.gr και από εκεί να πάρουν αντίγραφο του αντίστοιχου φακέλου που ίσχυε για τα προηγούμενα προγράμματα. Οι απαιτήσεις σε γενικές γραμμές θα είναι οι ίδιες.
Αν και ο προσανατολισμός του προγράμματος είναι ο πρωτογενής τομέας (γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία), εν τούτοις έχει αποφασιστεί να δοθεί σχεδόν σε όλους τους επιχειρηματίες και επιτηδευματίες η ευκαιρία να υπαχθούν σε αυτό. Ετσι, άνοιξε η πόρτα για υποστήριξη δράσεων σχετικών με τη μεταποίηση και τυποποίηση προϊόντων, τον πολιτισμό, τις οικοτεχνίες, τις μικρές βιοτεχνίες, τις ειδικές μορφές τουρισμού και το περιβάλλον. Οι προαναφερόμενες δράσεις, μαζί με τον αμιγή πρωτογενή τομέα (υπό όρους που τώρα καθορίζονται) θα είναι η καρδιά του νέου προγράμματος Leader / CLLD.
Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι μέσα από αυτό θα χρηματοδοτηθούν και δημόσια έργα γεγονός που θα περιορίσει σημαντικά τα διαθέσιμα κονδύλια για τους ιδιώτες επενδυτές.
Στις εξαιρέσεις είναι σίγουρο ότι για ακόμα μία φορά θα βρεθεί το λιανεμπόριο. Για το τελευταίο ουδέποτε υπήρξαν αξιόλογα προγράμματα υποστήριξης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κλάδο.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ