Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) στην Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου (υπηρεσία δόμησης) μετά από καταγγελίες που αφορούν σε διαφορά ιδιοκτητών οριζόντιας ιδιοκτησίας στη Νότια Ρόδο με γνωστή εταιρεία, που εκπροσωπείται από τη σύζυγο δημοτικού συμβούλου, σε θέση ευθύνης στον Δήμο Ρόδου.
Τρείς κάτοικοι της Ρόδου θεωρούν συγκεκριμένα ότι η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών του Δήμου Ρόδου, δεν πράττει τα δέοντα με αποτέλεσμα να προσφύγουν με εξώδικη δήλωση πρόσκληση – καταγγελία – διαμαρτυρία με επιφύλαξη δικαιωμάτων σε όλες τις ελεγκτικές αρχές.
Της εξωδίκου επιλήφθηκε εξάλλου και η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δ.Δ. & Α.Δ.
Οι καταγγέλλοντες τονίζουν ότι είναι συνιδιοκτήτες διαφόρων οριζοντίων ιδιοκτησιών, σε εμπορικό κέντρο και έχουν απασχολήσει επανειλημμένως εδώ και χρόνια όλες τις Υπηρεσίες.
Μετά από έγγραφη καταγγελία τους προς την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις 30 Μαρτίου 2016.
Στις 31 Μαρτίου 2016 η υπηρεσία εξέδωσε έγγραφο στο οποίο βεβαιωνόταν παράνομη πρόσθετη υπερύψωση αυθαιρέτου κτίσματος κατά 65 εκ. και η τοποθέτηση πλακιδίων παρά την ύπαρξη σήματος διακοπής εργασιών από την ΥΔΟΜ αλλά και την από 3 Μαρτίου 2016 προσωρινή διαταγή απαγόρευσης εργασιών του Πρωτοδικείου Ρόδου, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία ασκήθηκε.
Επίσης στο έγγραφο αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε ή άνευ οικοδομικής αδείας κατασκευή παταριού και η ύπαρξη δύο παρανόμων εξωτερικών κλιμακοστασίων επί του κοινοχρήστου χώρου του εμπορικού κέντρου, πλην όμως, όπως διατείνονται,  η υπηρεσία πέντε μήνες μετά την έκδοση του παραπάνω εγγράφου, δεν έχει προβεί σε καμία από τις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες, ώστε να εκδοθούν πράξεις βεβαιώσεως αυθαίρετης κατασκευής και επιβολής προστίμου.
Ακολούθησαν καταγγελίες και αναφορές σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες ενώ μετά από προσφυγή τους κατά 5 δηλώσεων ένταξης αυθαιρέτων κατασκευών της αντιδίκου ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ εκδόθηκε η από 21 Ιουλίου 2016 απόφαση του Συμβουλίου, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ασκηθείσα προσφυγή τους κατά της παράνομης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4.178/2013 των αυθαιρέτων επεκτάσεων σε κοινόχρηστους χώρους.
Όπως τόνισαν με την αυτή απόφαση η ίδια υπηρεσία οφείλει να προχωρήσει στην ακύρωση των προσβαλλομένων πράξεων, δηλαδή των δηλώσεων ένταξης αυθαιρέτων κατασκευών, κάτι το οποίο, όπως υποστήριξαν δεν έχει πράξει.
Η Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου (υπηρεσία δόμησης) από την άλλη υποστηρίζει ότι όταν παρέλαβε την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ της απεστάλη και αίτηση της εταιρείας που την ενημέρωσε ότι για το ίδιο θέμα εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση αναστολής.
Για τον λόγο αυτό ζήτησε γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, ενώ στην πορεία υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου (υπηρεσία δόμησης) διορθωμένες δηλώσεις υπαγωγής στο Ν.4178/2013.
Η Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών όπως έγινε γνωστό έχει κινήσει τις διαδικασίες για να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις που δεν εντάσσονται στο νόμο περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ