«Φτερά» έκανε το 2,3% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών λόγω των νέων φόρων και εισφορών που επέβαλε η κυβέρνηση το 2016.

Αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όπως αυτά παρουσιάζονται σε δελτίο του ΣΕΒ για την ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως από την αύξηση των φόρων και των εισφορών που έφερε το τρίτο Μνημόνιο υπήρξε ως επίπτωση μία μείωση 2,3% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κατά  γ’ τρίμηνο του 2016.

Και αυτό γιατί την ίδια περίοδο, οι φόροι αυξήθηκαν κατά 19% και οι εισφορές κατά 1,9%.

Ακόμα μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στο εισόδημα, αναμένονται από την αύξηση των φόρων το 2017, η οποία  υπερβαίνει κάθε προηγούμενο υψηλό του πρώτου και του δεύτερου Μνημονίου, με βάση την προϋπολογισμένη αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά  επιπλέον 2,4 δισ. ευρώ  το 2017.

Χωρίς, μάλιστα, την υπερφορολόγηση του τρίτου Μνημονίου, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών θα είχε αυξηθεί οριακά κατά +0,1%.

Μειώνονται τα εισοδήματα, αυξάνονται φόροι και εισφορές

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:
· Το  καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών(δηλαδή το εισόδημα μετά από φόρους, αλλά χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί οι ασφαλιστικές εισφορές) σε πραγματικούς όρους φάνηκε προς στιγμή να αυξάνεται από το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Ωστόσο επανήλθε σε καθοδική τροχιά από το δεύτερο τρίμηνο του 2015, και έκτοτε, και μέχρι σήμερα (3ο τρίμηνο 2016), δεν έχει ανακάμψει. Στο εννεάμηνο 2016, μειώθηκε κατά -1,1%, έναντι μείωσης -3,9%, και αύξησης +0,5%, την αντίστοιχη περίοδο το 2015 και 2014 αντιστοίχως.

· Στο 9μηνο του 2016, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν ετησίως κατά +3,1% έναντι μεταβολών -2,3% σε ολόκληρο το 2014 και +0,5% το 2015.

· Το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων (μη μισθωτών), που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1/3 περίπου του εργατικού δυναμικού, μειώνεται συνεχώς καθ΄ όλη την εξεταζόμενη περίοδο (2014-2015), περιλαμβανομένου και του 9μηνου του 2016 όπου σημειώνεται ανάκαμψη του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας.
Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα, κυρίως, της μείωσης των αμοιβών και πολύ λιγότερο της μείωσης της απασχόλησης, η οποία στο επεισόδιο της ανάκαμψης του 2014-2015 σημείωσε κάποια πρόσκαιρη άνοδο, μόνο και μόνο για να επιστρέψει σε καθοδική τροχιά από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα. Καταγράφεται, πάντως, κάποια ανάκαμψη στο 9μηνο του 2016, με όλες τις συνιστώσες του εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων να μειώνονται, αλλά με χαμηλότερους εν γένει ρυθμούς, απ’ ό,τι στα προηγούμενα χρόνια.

· Στο γ΄ τρίμηνο του 2016, οι πληρωμές για συντάξεις και προνοιακά επιδόματα μειώνονται κατά -4%. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016, που περικόπτει τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα.

· Μετά από συνεχείς μειώσεις -2,4% το 2014 και -2,1% το 2015, στο εννεάμηνο του 2016 εμφανίζεται μία αύξηση κατά +4,5%, που οφείλεται σε αύξηση της απασχόλησης (+2,9%) και σε αύξηση των μισθών (+1,6%). Σημειώνεται ότι η ανάκαμψη των μισθών, που εμφανίζεται σε καθαρή βάση μετά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού), έρχεται μετά από πτώση -2,2% το 2014 και -2,8% το 2015, ενώ η ανάκαμψη της απασχόλησης είχε ξεκινήσει από το 2015, αν και για τη διετία 2014-2015 είχε παραμείνει σε υποτονικό επίπεδο αύξησης .

Γιατί το ΙΚΑ βλέπει μείωση μισθών και η ΕΛΣΤΑΤ… αύξηση

Στην έξαρση της αδήλωτης εργασίας οφείλεται το γεγονός ότι το ΙΚΑ βλέπει μείωση των μισθών, ενώ η ΕΛΣΤΑΤ αύξηση τους.

Πιο συγκεκριμένα, από τους οικονομολόγους του ΣΕΒ επισημαίνεται ότι η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

Σε αυτά τα στοιχεία, η μεταβολή του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, που εμφανίζεται προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών (μικτά), για την περίοδο Ιαν-Απρ. 2016 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) κυμαίνεται κοντά στο -2%, ενώ τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού αποτυπώνουν αντίστοιχη αύξηση μισθών κοντά στο +1%, την ίδια περίοδο.

Η διαφορά αυτή μπορεί να σηματοδοτεί την ύπαρξη εργασίας, που δηλώνεται μόνο εν μέρει, και συνεπώς, φοροδιαφυγής στο εισόδημα και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Οι επίσημες αναγγελίες απασχόλησης στον ΕΦΚΑ δείχνουν ότι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με όλο και χαμηλότερους μισθούς (μικτά), την ίδια ώρα που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δηλώνουν στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού όλο και υψηλότερους καθαρούς μισθούς.

Επίσης, ταυτόχρονα, η πλήρως αδήλωτη εργασία προφανώς ενισχύει ακόμη περαιτέρω τους μισθούς που δηλώνονται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, φαίνεται ότι, η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας ενσωματώνει, σε κάποιο βαθμό, την ενίσχυση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, ως αποτέλεσμα του υψηλού μη μισθολογικού κόστους, που ωθεί ορισμένες επιχειρήσεις σε μεγαλύτερη φοροδιαφυγή για να επιβιώσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν βελτιώνεται η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση.

Έντονη ανάκαμψη της απασχόλησης στο Δημόσιο
Ανακάμπτει και μάλιστα «έντονα» η απασχόληση στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Περαιτέρω διερεύνηση, ως προς την κατανομή μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αποκαλύπτει, σύμφωνα με το ΣΕΒ,  ότι:
· στο επίπεδο της απασχόλησης, ο δημόσιος τομέας περνάει σε φάση έντονης ανάκαμψης το 2015 ενώ παράλληλα ο ιδιωτικός τομέας φαίνεται να υποχωρεί οριακά μετά τα υψηλά ποσοστά αύξησης της απασχόλησης που σημειώθηκαν στο επεισόδιο ανάκαμψης του 2014-15. Στο 9μηνο 2016, οι αυξήσεις στην απασχόληση είναι υψηλές και στους δύο τομείς.

· στο επίπεδο των μισθών, στο 9μηνο του 2016 η αύξηση είναι μεγαλύτερη στον ιδιωτικό τομέα, ενώ μέχρι τότε οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μειωνόντουσαν (με μοναδική εξαίρεση το δ΄ τρίμηνο του 2014) ενώ οι μισθοί στο δημόσιο τομέα άρχισαν, και συνεχίζουν να αυξάνονται, από το α’ τρίμηνο Του 2015 .

capital.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ