Ελεύθερος χωρίς όρους αφέθηκε χθες, μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, πρώην πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», που κατηγορείται για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ.
Ελεύθερος αφέθηκε εξάλλου και ο πρώην αντιπρόεδρος της ίδιας δημοτικής επιχείρησης που δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η δίωξη σε βάρος τους ασκήθηκε μετά από μήνυση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στη Ρόδο από το έτος 1967 με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή, εμφιάλωση και εμπορία εμφιαλωμένου νερού, αεριούχων ποτών (αναψυκτικών) και χυμών.
Στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων της η ανώνυμη εταιρεία κατά τα έτη 2009 και 2010 πώλησε επί πιστώσει με Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής στην «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», γιατί είχαν στο παρελθόν μακροχρόνια συνεργασία χωρίς προβλήματα, προϊόντα, συνολικής αξίας 177.847,41 ευρώ.
Εναντι της οφειλής αυτής και λόγω της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης που είχε ο μηνυτής στους εκπροσώπους της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», την οποία θεωρούσε υγιή επιχείρηση με ισχυρή οικονομική κατάσταση, εκδόθηκαν μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., συνολικού ποσού 140.000 ευρώ.
Οι μεταχρονολογημένες επιταγές, εμφανίσθηκαν προς πληρωμή νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά τις αναγραφόμενες στο σώμα τους ημερομηνίες εμφανίσεως προς πληρωμή, πλην όμως καμία από αυτές δεν πληρώθηκε, καθόσον δεν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων στον λογαριασμό της εκδότριας αυτών εταιρίας.
Ο μηνυτής διαπιστώνοντας παντελή αδιαφορία εκ μέρους των υπευθύνων της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» για την πληρωμή τους ή για τη ρύθμιση εξόφλησης τους, επεδίωξε και πέτυχε την έκδοση 3 Διαταγών Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με τις οποίες η δημοτική επιχείρηση υποχρεώθηκε να καταβάλει τις οφειλές.
Για οφειλή δε της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας προς την εταιρεία του μηνυτή ύψους 37.847,41 ευρώ, η οποία αφορούσε τιμολόγια πώλησης για τα οποία δεν είχαν δοθεί τραπεζικές επιταγές, εκδόθηκε Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ποσό το οποίο επίσης δεν καταβλήθηκε στην αιτούσα ανώνυμη εταιρεία.
Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως υπεύθυνοι για τις συναλλαγές της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» τόσο κατά τον χρόνο σύναψης των προαναφερομένων πωλήσεων επί πιστώσει προϊόντων συνολικής αξίας 177.847,41 ευρώ όσο και στους χρόνους παράδοσης στις 17-6-2010, 18-8-2010 και 25-8-2010 των μεταχρονολογημένων τραπεζικών επιταγών στον μηνυτή και να παρασιώπησαν την αληθινή εικόνα, την οποία γνώριζαν σχετικά με την οικονομική κατάσταση κατά τα ανωτέρω επίμαχα χρονικά διαστήματα της ανώνυμης εταιρείας, η οποία ήταν κάκιστη.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ